• Meddelanden och varningar ger tillgång till anmärkningsvärda skanningsresultat och säkerhetsvarningar
  • OBS, Kritiska säkerhetsvarningar skickas även ut på mail

Did this answer your question?