Можете да добавите изображения във Вашия сайт по различни начини: или чрез добавяне на Widget за изображения или като вкарате изображение в текстов Widget. Тук ще обясним как се случва второто. Разликата между двете е, че ако имате по-дълъг текст можете да го накарате да 'обгражда' Вашето изображение, когато то е добавено в текстов Widget. Ако нямате нужда от такъв изглед, се препоръчва да добавите Widget за изображения на страницата.

Ако не сте сигурни как да работите с текстовия Widget, можете да проверите нашето ръководство "Как да работите с текст във Вашия Site Builder"

Ръководство

  1. Отворете текстовия редактор. В този случай ще добавим изображение горе в дясно. За да постигнем това, най-лесният начин е първо да поставим курсора най-горе в ляво на текста на първия ред.

  2. След това кликнете върху иконката с пейзаж, за да изберете изображение.

  3. Първият избор разбира се е да изберете изображение от настоящия архив. Кликнете върху изображение и то ще бъде вмъкнато веднага.

  4. Като алтернатива можете да изберете Link. Ефектът е същият: изображението е видимо на Вашия уебсайт. Условието е да знаете точния URL адрес на изображението, където то се намира в момента. Обикновено има споразумение, което Ви позволява да използвате въпросното изображение; В нашия пример избираме едно от изображенията от архива.

  5. Вече имаме текст и изображение, които са в един и същи Widget. Но обикновено изображението изглежда грешно в текста. Това е напълно нормално. Сега остава да изберем как ще се позиционира изображението спрямо текста. Кликнете върху изображението и след това бутона в средата на изображението.

  6. Няколко опции се показват.

Разяснения:

  • Заглавие. Използва се за т.нар. alt таг, който се показва на екраните с Брайл за хора със зрителни увреждания и когато посетителят е избрал да не се показват изображения или ако изображението не може да бъде показано по други причини.

  • Линк (URL). За да може да се кликва върху изображението Ви и то да отвежда към адреса, който сте задали тук.

  • Отоврете линка в нов таб. Линкът не се отваря в същия таб или прозорец, а в нов таб или нов прозорец (в зависимост от Вашите настройки).

  • Позиция. За позиционирането на изображението спрямо текста.

В този случай позиционираме изображението в дясно, за да се показва горе в дясно. Условието нещата да се получат както си ги представяме, е курсорът да е бил позициониран правилно в началото (вижте абзац 2)

Сега сме готови и текстът ще бъде около изображението. Както винаги, не забравяйте да запазите и след това да прегледате или публикувате!

Did this answer your question?