Med ett webbhotell hos MissHosting kan man använda Installatron för att enkelt installera många applikationer. Nedan listas de applikationer som stödjer detta:

Did this answer your question?